جوش و آزمون هاي

 

  غیر مخرب ( NDT )

 

 

توانمندی:

- برگزاری دوره های آموزشی مرتبط

- انجام آزمون های غیر مخرب ( NDT ) توسط روش های رایج VT-PT-MT-RT-UT

- انجام آزمون های غیرمخرب ( NDT ) توسط روش های پیشرفته TOFD-PHASED ARRAY-ET-MFL

- بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب در حوزه بازرسی دیگ های بخار و آبگرم و مخازن تحت فشار

- بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب در حوزه بازرسی و سایل تفریحی و شهربازی

- بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب در حوزه بازرسی تجهیزات نفت و گاز

- آزمون های غیرمخرب ( NDT ) در حوزه بازرسی قطعات ریخته گری

 

 

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « تجهيزات بالابري ظروف تحت فشار »