تجهيزات بالابري

 

 

 

 

توانمندی:

 - بازرسی انواع آسانسور و بالابر صنعتی

 - بازرسی انواع جرثقیل ، تاور کرین، بالابر و لیفتراک

 - بازرسی پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک

 

 

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « تجهیزات صنعتی جوش و آزمون هاي »