تجهیزات صنعتی

  نفت و گاز

 

 

توانمندی:

 - بازرسی تجهیزات دوار شامل انواع توربین، کمپرسور و پمپ

 - بازرسی خطوط لوله

 - بازرسی عملیات و حین بهره برداری نفت، گاز و پتروشیمی

 - بازرسی فنی انواع تجهیزات نیروگاهی ، برق، سیمان، فولاد و آب و فاضلاب

 - نظارت کارگاهی  MC

 - نظارت برعملیات پیش راه اندازی و راه اندازی

 - بازرسی از فرآیند های تولید، کنترل ورودی و محصول نهایی زنجیره تامین

 - بازرسی شخص ثالث کالا در پروژه های حین ساخت و بهره برداری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 

 

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « مدیریت کیفیت تجهيزات بالابري »