آموزش

 

 


 

تدوین استاندارد

- ارائه خدمات آموزشی در حوزه های تخصصی و فنی، تدوین استانداردهای ملی کارخانه ای، شناسنامه های فنی و دستور العمل های کاری

- دارای تائیدیه مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد جهت برگزاری دوره های مدیریت کیفیت، فنی و تخصصی در زمینه های بازرسی جرثقیل و لیفتراک، آسانسور، پلکان برقی، بویلر و مخازن تحت فشار، جایگاه ها و تجهیزات CNG ، موتورخانه ها، بازرسی NDT به روش های پیشرفته و ...

 

 

 

پریسا

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

محتوای بیشتر در این بخش: « بازرسی كالا خدمات ایمنی »